html highlight js code example

Example 1: highlight.js

<link rel="stylesheet"
      href="//cdn.jsdelivr.net/gh/highlightjs/[email protected]/build/styles/default.min.css">
<script src="//cdn.jsdelivr.net/gh/highlightjs/[email protected]/build/highlight.min.js"></script>

Example 2: highlight.js

<link rel="stylesheet"
      href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/10.5.0/styles/default.min.css">
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/10.5.0/highlight.min.js"></script>
// FÖr att länka highlightjs till HTML för extra funktioner

Tags:

Css Example